Geoportal Kamieńsk - Kamieńsk - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kamieńsk - Kamieńsk

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kamieńsk - Kamieńsk

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Kamieńsk

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Kamieńsk i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Kamieńsk, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Kamieńsk

Sprawdź MPZP Kamieńsk dla dowolnej działki w gminie Kamieńsk. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XLIV/478/22 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Koźniewice i Ochocice położonych w gminie Kamieńsk
  Numer uchwały: XLIV/478/22
  Data uchwalenia: 2022-09-28
 • Uchwała nr XVI/151/20 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej nr ewid. 218 położonej w obrębie 2 miasto Kamieńsk, terenu części działki oznaczonej nr ewid. 56 położonej w obrębie 8 miasto Kamieńsk oraz części działki oznaczonej nr ewid. 193 położonej w obrębie Barczkowice
  Numer uchwały: XVI/151/20
  Data uchwalenia: 2020-05-15
 • Uchwała nr XIII/127/19 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Podjezioro w Gminie Kamieńsk
  Numer uchwały: XIII/127/19
  Data uchwalenia: 2019-11-15
 • Uchwała nr XXXVII/338/18 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Kamieńsk
  Numer uchwały: XXXVII/338/18
  Data uchwalenia: 2018-03-05
 • Uchwała nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 15 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Ochocice w gminie Kamieńsk
  Numer uchwały: VII/53/15
  Data uchwalenia: 2015-05-15
 • Uchwała nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 17 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr ewid. 151, 154 oraz działek nr ewid. 152, 153  (obręb Piła Ruszczyńska)
  Numer uchwały: VI/36/15
  Data uchwalenia: 2015-03-17

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Kamieńsk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: