Obszary chronione Karczew - Karczew

Ochrona przyrody w gminie Karczew

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Karczew? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Karczew, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Karczew

obszar chronionego krajobrazu
 • Warszawski: 2123.0 ha
 • Nadwiślański (powiat garwoliński, miński i otwocki): 0.24 ha
park krajobrazowy
 • Mazowiecki Park Krajobrazowy: 2086.0 ha
 • Mazowiecki Park Krajobrazowy - otulina: 202.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Łąki Ostrówieckie: 955.0 ha
 • Ostoja Bagno Całowanie: 852.0 ha
rezerwat
 • Łachy Brzeskie: 252.0 ha
 • Wyspy Świderskie: 67.0 ha
 • Na Torfach im. Janusza Kozłowskiego: 21.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Środkowej Wisły: 635.0 ha
 • Bagno Całowanie: 564.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Celestynów, Ochrona przyrody Otwock

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: