Obszary chronione Otwock

Ochrona przyrody w mieście Otwock

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w mieście Otwock? Sprawdź aktualne statystyki dla miasta Otwock, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie miasta Otwock

obszar chronionego krajobrazu
  • Warszawski: 1615.0 ha
park krajobrazowy
  • Mazowiecki Park Krajobrazowy - otulina: 1272.0 ha
  • Mazowiecki Park Krajobrazowy: 442.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Środkowego Świdra: 89.0 ha
użytek ekologiczny
  • Pogorzelska Strugaużytek - użytek 276: 10.0 ha
rezerwat
  • Świder: 83.0 ha
  • Pogorzelski Mszar: 35.0 ha
  • Wyspy Świderskie: 33.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Środkowej Wisły: 97.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Otwock

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: