Obszary chronione Ujazd - Ujazd - strzelecki

Ochrona przyrody w gminie Ujazd

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Ujazd? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Ujazd, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Ujazd

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Góra Św. Anny - otulina: 815.0 ha
  • Park Krajobrazowy Góra Św. Anny: 375.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Góra Świętej Anny: 1361.0 ha
rezerwat
  • Boże Oko: 69.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Kędzierzyn-Koźle, Ochrona przyrody Rudziniec
Przejdź na nowy: Geoportal Ujazd

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: