Geoportal Kętrzyn - Obszary chronione Kętrzyn

Obszary chronione Kętrzyn

Ochrona przyrody w Kętrzynie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kętrzynie? Sprawdź aktualne statystyki dla Kętrzyna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kętrzyna

obszar chronionego krajobrazu
  • Doliny Rzeki Guber: 20.0 ha
użytek ekologiczny
  • Rozlewisko Wopławka: 0.92 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Kętrzyn
Przejdź na nowy: Geoportal Kętrzyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: