Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kętrzyn

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Kętrzyn

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Kętrzynie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Kętrzynie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Kętrzyn

Sprawdź MPZP Kętrzyn dla dowolnej działki w Kętrzynie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XLIV/313/2021 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale między Placem Słowiańskim, ulicami Limanowskiego, Sadową i Zieloną w Kętrzynie – etap 1
  Numer uchwały: XLIV/313/2021
  Data uchwalenia: 2021-10-28
 • Uchwała nr LIX/353/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami M. Curie-Skłodowskiej, M. Kajki, Pl. M.J. Piłsudskiego, Gen. Wł. Sikorskiego oraz Wojska Polskiego w Kętrzynie
  Numer uchwały: LIX/353/18
  Data uchwalenia: 2018-10-29
 • Uchwała nr LVII/335/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn dla terenu nieruchomości położonej przy Placu Słowiańskim 2 w Kętrzynie
  Numer uchwały: LVII/335/18
  Data uchwalenia: 2018-09-06
 • Uchwała nr LIII/317/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami M. Curie-Skłodowskiej, M. Kajki, Pl. M.J. Piłsudskiego, Gen. Wł. Sikorskiego oraz Wojska Polskiego w Kętrzynie
  Numer uchwały: LIII/317/18
  Data uchwalenia: 2018-05-24
 • Uchwała nr XLV/266/17 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w obszarze położonym w północnej części miasta przy ulicy Stefana Batorego i granicy administracyjnej miasta
  Numer uchwały: XLV/266/17
  Data uchwalenia: 2017-11-30
 • Uchwała nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 16 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w obszarze ograniczonym pasem ulic Gen. Wł. Sikorskiego i Gdańską oraz granicą miasta Kętrzyn
  Numer uchwały: XIII/94/15
  Data uchwalenia: 2015-09-16

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Kętrzyn
Przejdź na nowy: Geoportal Kętrzyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: