Geoportal Kolbuszowa - Kolbuszowa - Obszary chronione Kolbuszowa - Kolbuszowa

Obszary chronione Kolbuszowa - Kolbuszowa

Ochrona przyrody w gminie Kolbuszowa

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Kolbuszowa? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Kolbuszowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Kolbuszowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 4650.0 ha
  • Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 848.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 0.79 ha
rezerwat
  • Zabłocie: 282.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Sandomierska: 8056.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Dzikowiec, Ochrona przyrody Niwiska
Przejdź na nowy: Geoportal Kolbuszowa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: