Geoportal Kolbuszowa - Kolbuszowa - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kolbuszowa - Kolbuszowa

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kolbuszowa - Kolbuszowa

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Kolbuszowa

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Kolbuszowa i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Kolbuszowa, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Kolbuszowa

Sprawdź MPZP Kolbuszowa dla dowolnej działki w gminie Kolbuszowa. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XLV/525/2022 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów złoża gazu ziemnego Kupno w tym ośrodka zbioru gazu wraz z przyłączami oraz gazociągów kopalnianych i gazociągu ekspedycyjnego położonych w gminie Kolbuszowa, województwo podkarpackie
  Numer uchwały: XLV/525/2022
  Data uchwalenia: 2022-04-28
 • Uchwała nr XLI/482/2021 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę przemysłowo-usługową, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i ogródki działkowe w rejonie ul. Piłsudskiego w Kolbuszowej – część A
  Numer uchwały: XLI/482/2021
  Data uchwalenia: 2021-12-29
 • Uchwała nr XXXV/400/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji powierzchniowej położonego w miejscowości Kupno
  Numer uchwały: XXXV/400/21
  Data uchwalenia: 2021-08-06
 • Uchwała nr XXVI/297/2020 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi oraz poszerzenie cmentarza parafialnego w Kolbuszowej Górnej
  Numer uchwały: XXVI/297/2020
  Data uchwalenia: 2020-10-29
 • Uchwała nr IX/116/2019 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno – usługową w rejonie ul. Błonie w Kolbuszowej
  Numer uchwały: IX/116/2019
  Data uchwalenia: 2019-05-31
 • Uchwała nr LVI/672/2018 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2017 terenu stacji elektroenergetycznej w miejscowości Widełka, w gminie Kolbuszowa
  Numer uchwały: LVI/672/2018
  Data uchwalenia: 2018-06-29

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Dzikowiec, MPZP Niwiska
Przejdź na nowy: Geoportal Kolbuszowa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: