Geoportal Krajenka - Krajenka - Obszary chronione Krajenka - Krajenka

Obszary chronione Krajenka - Krajenka

Ochrona przyrody w gminie Krajenka

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Krajenka? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Krajenka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Krajenka

obszar chronionego krajobrazu
 • Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie): 4182.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Pilska: 268.0 ha
użytek ekologiczny
 • Bagna Zacisze: 7.0 ha
 • Uroczyska Głomi: 4.2 ha
 • Uroczyska Głomi: 3.2 ha
 • Uroczyska Głomi: 2.7 ha
 • Bagna Zacisze: 2.2 ha
 • Uroczyska Głomi: 2.2 ha
 • Uroczyska Głomi: 1.6 ha
 • Uroczyska Głomi: 1.4 ha
 • Uroczyska Głomi: 1.4 ha
 • Bagna Pszczółkowskiego: 1.4 ha
 • Uroczyska Głomi: 1.3 ha
 • Bagna Zacisze: 1.0 ha
 • Bagna Zacisze: 0.99 ha
 • Uroczyska Głomi: 0.93 ha
 • Uroczyska Głomi: 0.89 ha
 • Uroczyska Głomi: 0.81 ha
 • Uroczyska Głomi: 0.72 ha
 • Bagna Zacisze: 0.72 ha
 • Uroczyska Głomi: 0.71 ha
 • Uroczyska Głomi: 0.63 ha
 • Bagna Zacisze: 0.62 ha
 • Uroczyska Głomi: 0.61 ha
 • Uroczyska Głomi: 0.6 ha
 • Uroczyska Głomi: 0.58 ha
 • Uroczyska Głomi: 0.57 ha
 • Uroczyska Głomi: 0.47 ha
 • Uroczyska Głomi: 0.44 ha
 • Uroczyska Głomi: 0.43 ha
 • Uroczyska Głomi: 0.41 ha
 • Uroczyska Głomi: 0.41 ha
 • Bagna Zacisze: 0.37 ha
 • Uroczyska Głomi: 0.37 ha
 • Uroczyska Głomi: 0.27 ha
 • Uroczyska Głomi: 0.27 ha
 • Uroczyska Głomi: 0.17 ha
 • Bagna Pszczółkowskiego: 0.02 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza nad Gwdą: 6715.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Tarnówka, Ochrona przyrody Złotów
Przejdź na nowy: Geoportal Krajenka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: