Geoportal Tarnówka - złotowski - Obszary chronione Tarnówka - złotowski

Obszary chronione Tarnówka - złotowski

Ochrona przyrody w Tarnówce

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Tarnówce? Sprawdź aktualne statystyki dla Tarnówki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Tarnówki

obszar chronionego krajobrazu
  • Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie): 5874.0 ha
użytek ekologiczny
  • Bagna Pszczółkowskiego: 5.2 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza nad Gwdą: 5406.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Tarnówka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: