Geoportal Krynki - Krynki - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krynki - Krynki

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krynki - Krynki

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Krynki

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Krynki i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Krynki, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Krynki

Sprawdź MPZP Krynki dla dowolnej działki w gminie Krynki. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Krynki (części gminy Krynki w granicach strefy nr III określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynki)
    Numer uchwały: IV/19/2011
    Data uchwalenia: 2011-02-24

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Szudziałowo
Przejdź na nowy: Geoportal Krynki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: