Obszary chronione Łask - Łask

Ochrona przyrody w gminie Łask

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Łask? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Łask, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Łask

obszar chronionego krajobrazu
  • Środkowej Grabi: 1554.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Grabia: 546.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 19.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Dolina Grabi: 2041.0 ha
  • Kolumna - Las: 360.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Dobroń, Ochrona przyrody Pabianice, Ochrona przyrody Sędziejowice
Przejdź na nowy: Geoportal Łask

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: