Geoportal Pabianice - pabianicki - Obszary chronione Pabianice - pabianicki

Obszary chronione Pabianice - pabianicki

Ochrona przyrody w gminie Pabianice

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Pabianice? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Pabianice, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Pabianice

obszar chronionego krajobrazu
  • Środkowej Grabi:
użytek ekologiczny
  • : 2.8 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Międzyrzecze Neru i Dobrzynki: 0.03 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Pabianice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: