Geoportal Łęknica - Obszary chronione Łęknica

Obszary chronione Łęknica

Ochrona przyrody w Łęknicy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Łęknicy? Sprawdź aktualne statystyki dla Łęknicy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Łęknicy

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa: 1299.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Łęgi nad Nysą Łużycką: 97.0 ha
rezerwat
  • Nad Młyńską Strugą: 127.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Trzebiel, Ochrona przyrody Przewóz
Przejdź na nowy: Geoportal Łęknica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: