Geoportal Trzebiel - żarski - Obszary chronione Trzebiel - żarski

Obszary chronione Trzebiel - żarski

Ochrona przyrody w Trzebieli

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Trzebieli? Sprawdź aktualne statystyki dla Trzebieli, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Trzebieli

obszar chronionego krajobrazu
  • Bory Bogumiłowskie: 174.0 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa: 11719.0 ha
użytek ekologiczny
  • Niecka: 16.0 ha
  • DŁUGOSZ KRÓLEWSKI W DRĄGOWINIE: 4.0 ha
  • DŁUGOSZ KRÓLEWSKI PRZY ŁĄKACH: 2.7 ha
  • DŁUGOSZ KRÓLEWSKI PRZY BAGIENKU: 1.3 ha
  • LEŚNE BAGNO: 0.77 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Łęgi nad Nysą Łużycką: 15.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Bory Dolnośląskie: 0.39 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Trzebiel

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: