Obszary chronione Limanowa

Ochrona przyrody w Limanowej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Limanowej? Sprawdź aktualne statystyki dla Limanowej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Limanowej

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 131.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Łososina: 9.7 ha
  • Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego: 2.4 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Lokale na sprzedaż Limanowa: 1 Nieruchomości Tymbark