Geoportal Słopnice - limanowski - Obszary chronione Słopnice - limanowski

Obszary chronione Słopnice - limanowski

Ochrona przyrody w Słopnicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Słopnicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Słopnic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Słopnic

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 5318.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Gorczańska: 272.0 ha
  • Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego: 77.0 ha
  • Łososina: 16.0 ha
rezerwat
  • Mogielica - otulina: 44.0 ha
  • Mogielica: 25.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Słopnice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: