Obszary chronione Lubniewice - Lubniewice

Ochrona przyrody w gminie Lubniewice

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Lubniewice? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Lubniewice, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Lubniewice

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Lubniewicko-Sulęcińskie: 6370.0 ha
użytek ekologiczny
  • TORFOWISKA ROGI: 6.9 ha
  • Olszynowe Bagno: 3.6 ha
  • ROGI: 1.2 ha
  • GLISNO II: 1.0 ha
  • GLISNO I: 0.49 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Uroczysko Lubniewsko: 1253.0 ha
rezerwat
  • Janie im. Włodzimierza Korsaka: 50.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Krzeszyce, Ochrona przyrody Bledzew
Przejdź na nowy: Geoportal Lubniewice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: