Obszary chronione Krzeszyce - sulęciński

Ochrona przyrody w Krzeszycach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Krzeszycach? Sprawdź aktualne statystyki dla Krzeszyc, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Krzeszyc

obszar chronionego krajobrazu
  • Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty: 6113.0 ha
  • Dolina Postomii: 1100.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Lubniewicko-Sulęcińskie: 410.0 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy "Ujście Warty": 1.4 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ujście Warty: 5568.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ujście Warty: 5568.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Krzeszyce

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: