Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Lubsko - Lubsko

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Lubsko

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Lubsko i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Lubsko, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Lubsko

Sprawdź MPZP Lubsko dla dowolnej działki w gminie Lubsko. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XLVIII/350/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach miasta Lubska oraz w obrębie Dłużek, Gmina Lubsko, w strefie oddziaływania istniejących elektrowni wiatrowych
  Numer uchwały: XLVIII/350/22
  Data uchwalenia: 2022-05-26
 • Uchwała nr XXXIV/264/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych: Tuchola Żarska oraz Stara Woda
  Numer uchwały: XXXIV/264/21
  Data uchwalenia: 2021-07-09
 • Uchwała nr XXXII/255/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych: Chocicz, Chocimek, Mokra i Lutol.
  Numer uchwały: XXXII/255/21
  Data uchwalenia: 2021-06-10
 • Uchwała nr XXIV/190/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Reymonta w Lubsku.
  Numer uchwały: XXIV/190/20
  Data uchwalenia: 2020-10-29
 • Uchwała nr LV/310/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 286/4, położonej w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko
  Numer uchwały: LV/310/18
  Data uchwalenia: 2018-01-30
 • Uchwała nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko, obejmującego część południową działki o numerze ewidencyjnym 640/1.
  Numer uchwały: XXXIII/230/13
  Data uchwalenia: 2013-04-22

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Gubin, MPZP Żary
Przejdź na nowy: Geoportal Lubsko

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: