Geoportal Lubsko - Lubsko - Obszary chronione Lubsko - Lubsko

Obszary chronione Lubsko - Lubsko

Ochrona przyrody w gminie Lubsko

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Lubsko? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Lubsko, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Lubsko

obszar chronionego krajobrazu
 • Zachodnie okolice Lubska: 4471.0 ha
 • Wschodnie okolice Lubska: 1685.0 ha
 • Bronków-Janiszowice: 0.03 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Uroczyska Borów Zasieckich: 1069.0 ha
 • Mierkowskie Wydmy: 377.0 ha
 • Lubski Łęg Śnieżycowy: 64.0 ha
użytek ekologiczny
 • BAGNA PRZY RABYM KAMIENIU: 30.0 ha
 • NOWA WODA: 3.2 ha
rezerwat
 • Mierkowskie Suche Bory: 131.0 ha
 • Żurawno: 19.0 ha
 • Woskownica - otulina: 9.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Gubin, Ochrona przyrody Żary
Przejdź na nowy: Geoportal Lubsko

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: