Obszary chronione Małomice - Małomice

Ochrona przyrody w gminie Małomice

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Małomice? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Małomice, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Małomice

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Bobru: 684.0 ha
  • Bory Dolnośląskie: 40.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Małomickie Łęgi: 467.0 ha
  • Dolina Dolnej Kwisy: 238.0 ha
użytek ekologiczny
  • SOWIE BAGNO: 104.0 ha
  • ŁABĘDZIE STAWY: 20.0 ha
  • ŻURAWIE BAGNO: 16.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Bory Dolnośląskie: 3463.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Żagań
Przejdź na nowy: Geoportal Małomice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: