Geoportal Małomice - Małomice - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Małomice - Małomice

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Małomice - Małomice

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Małomice

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Małomice i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Małomice, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Małomice

Sprawdź MPZP Małomice dla dowolnej działki w gminie Małomice. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr LVI/251/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Małomice – Miasto
  Numer uchwały: LVI/251/2018
  Data uchwalenia: 2018-09-21
 • Uchwała nr LVI/252/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Śliwnik
  Numer uchwały: LVI/252/2018
  Data uchwalenia: 2018-09-21
 • Uchwała nr XLIII/183/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany części graficznej załącznika nr 1 do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małomice obejmującego tereny położone przy ul. Szkolnej, przy ul. Żeromskiego, przy ul. Piastowskiej, przy ul. Kościuszki, przy ul. Słowiańskiej
  Numer uchwały: XLIII/183/2017
  Data uchwalenia: 2017-09-29
 • Uchwała nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice w obrębie Śliwnik
  Numer uchwały: VI/31/2015
  Data uchwalenia: 2015-03-25
 • Uchwała nr XXXVIII/192/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małomice, w części dotyczącej terenu położonego przy ul. Kościuszki
  Numer uchwały: XXXVIII/192/2013
  Data uchwalenia: 2013-08-27
 • Uchwała nr XV/81/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice w obrębie Śliwnik.
  Numer uchwały: XV/81/2011
  Data uchwalenia: 2011-11-29

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Żagań
Przejdź na nowy: Geoportal Małomice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: