Geoportal Marki - Obszary chronione Marki

Obszary chronione Marki

Ochrona przyrody w mieście Marki

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w mieście Marki? Sprawdź aktualne statystyki dla miasta Marki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie miasta Marki

obszar chronionego krajobrazu
  • Warszawski: 926.0 ha
rezerwat
  • Horowe Bagno: 45.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Marki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: