Obszary chronione Zielonka

Ochrona przyrody w mieście Zielonka

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w mieście Zielonka? Sprawdź aktualne statystyki dla miasta Zielonka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie miasta Zielonka

obszar chronionego krajobrazu
  • Warszawski: 7273.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Poligon Rembertów: 226.0 ha
  • Strzebla Błotna w Zielonce: 2.2 ha
rezerwat
  • Mosty Kalińskie: 199.0 ha
  • Bagno Jacka: 3.1 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: