Pozwolenia na budowę Mszana Dolna

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w mieście Mszana Dolna

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla miasta Mszana Dolna. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w mieście Mszana Dolna. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie miasta Mszana Dolna

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w mieście Mszana Dolna. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z zewnętrznym odcinkiem wewnętrznej instalacji
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0158/2021/OZ; BA.OZ.6740.1.29.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • sieć gazowa średniego ciśnienia
  Nr wniosku/zgłoszenia: 570 WI-II.7843.11.16.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Małopolski,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa instalacji gazowej w budynku gospodarczym oraz odcinka instalacji
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0145/2021/OZ; BA.OZ.6740.1.27.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0122/2021/OZ; BA.OZ.6740.1.22.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana warunków pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego znak: BA/OZ.7351-1-78/08 z dnia 13.10.2008 w zakresie budowy instalacji gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0101/2021/OZ; BA.OZ.6740.1.20.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażu wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym i elektryczną, gazową oraz wodno - kanalizacyjną w budynku garażowym wraz z instalacjami, przydomową oczyszczalnią ścieków, studnią kopaną, placem gromadzenia odpadów stałych, utwardzeniem nawierzchni komunikacji wewnętrznej i miejscami postojowymi
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0078/2021/OZ; BA.OZ.6740.1.19.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, budynek gospodarczy
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0073/2021/OZ; BA.OZ.6740.1.18.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0070/2021/OZ; BA.OZ.6740.1.17.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka elektroenergetycznej sieci SN w ramach inwestycji "Kablowanie odcinka linii SN relacji LSS Łososina - RS Mszana Dolna - od słupa KRL476694 do RS Mszana Dolna"
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0065/2021/OZ; BA.OZ.6741.1.4.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej z oświetleniem boisk w ramach "Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oraz budowa oświetlenia tego boiska"
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0059/2021/OZ; BA.OZ.6740.1.16.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Mszana Dolna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: