Pozwolenia na budowę Niedźwiedź - limanowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Niedźwiedziu

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Niedźwiedzia. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Niedźwiedziu. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Niedźwiedziu w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Niedźwiedziu dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Niedźwiedziu wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Niedźwiedzia

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Niedźwiedziu. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0306/2020/OZ; BA.OZ.6740.3.70.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalny jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0281/2020/OZ; BA.OZ.6740.3.66.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-03
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci nn 0,23/0,4kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0277/2020/OZ; BA.OZ.6740.3.65.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-31
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0042/2020/OZ; BA.OZ.6743.6.5.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-15
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci kablowej SN, sieci napowietrznej, przebudowa sieci napowietrznej, budowa przyłączy napowietrznych
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0244/2020/OZ; BA.OZ.6740.3.62.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana warunków pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dnia 12.09.2018r. znak: BA.OZ.6740.3.58.2018 w zakresie budowy instalacji gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0243/2020/OZ; BA.OZ.6740.3.61.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana warunków pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr BA.OZ.6740.3.108.2018 z dnia 01.02.2019 r. w zakresie rozwiązań architektonicznych
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0240/2020/OZ; BA.OZ.6740.3.60.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana warunków pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr 187/2009 z dnia 05.08.2009 r, znak: BA/OZ.7351-3-37/09 w zakresie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0237/2020/OZ; BA.OZ.6740.3.59.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalcją elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0232/2020/OZ; BA.OZ.6740.3.58.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0229/2020/OZ; BA.OZ.6740.3.57.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Kamienica