Geoportal Narol - Narol - Obszary chronione Narol - Narol

Obszary chronione Narol - Narol

Ochrona przyrody w gminie Narol

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Narol? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Narol, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Narol

obszar chronionego krajobrazu
 • Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu (woj. podkarpackie): 11343.0 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej: 5992.0 ha
 • Południoworoztoczański Park Krajobrazowy: 3014.0 ha
 • Krasnobrodzki Park Krajobrazowy - otulina: 0.04 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Uroczyska Puszczy Solskiej: 2059.0 ha
 • Horyniec: 731.0 ha
 • Minokąt: 145.0 ha
 • Uroczyska Roztocza Wschodniego: 41.0 ha
użytek ekologiczny
 • Minokąt: 4.9 ha
 • Marusia: 4.6 ha
 • Marusia: 4.4 ha
 • Minokąt: 3.4 ha
 • Jar: 2.2 ha
 • Juśpa: 2.0 ha
 • Bagna: 1.8 ha
 • Jeziora: 1.7 ha
 • Minokąt: 1.7 ha
 • Dziad: 1.6 ha
 • Czerwone Bagno: 1.5 ha
 • Suche Jezioro: 1.3 ha
 • Czerwone Bagno: 1.3 ha
 • Żabno: 1.3 ha
 • Skarpa: 1.3 ha
 • Kurosica: 1.2 ha
 • Suche Jezioro: 1.2 ha
 • Jeziora: 1.0 ha
 • Jeziora: 0.97 ha
 • Adamowe Bagno: 0.92 ha
 • Sigiełka: 0.89 ha
 • Złomy: 0.89 ha
 • Jeziora: 0.87 ha
 • Weszka: 0.87 ha
 • Marusia: 0.82 ha
 • Nad Tanwią: 0.8 ha
 • Staw: 0.77 ha
 • Kobyle Jezioro: 0.74 ha
 • Rozkopana Góra: 0.66 ha
 • Wroni Dół: 0.64 ha
 • Dębówka: 0.62 ha
 • Marusia: 0.55 ha
 • Spalone Bagno: 0.54 ha
 • Marusia: 0.48 ha
 • Doniczka: 0.48 ha
 • Sopilne: 0.44 ha
 • Sopilne: 0.44 ha
 • Goraje: 0.36 ha
 • Cmentarzysko: 0.32 ha
 • Wroni Dół: 0.3 ha
 • Świerzbiączka: 0.28 ha
 • Hutka: 0.28 ha
 • Żabno: 0.23 ha
 • Dziad: 0.19 ha
 • Grochy: 0.06 ha
rezerwat
 • Źródła Tanwi: 190.0 ha
 • Bukowy Las: 86.0 ha
 • Minokąt: 23.0 ha
 • Nad Tanwią: 0.66 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Solska: 8186.0 ha
 • Roztocze: 7937.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Susiec
Przejdź na nowy: Geoportal Narol

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: