Geoportal Narol - Narol - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Narol - Narol

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Narol - Narol

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Narol

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Narol i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Narol, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Narol

Sprawdź MPZP Narol dla dowolnej działki w gminie Narol. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr 432/XLII/2022 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla jednorodzinnego "Słoneczne" w Narolu
  Numer uchwały: 432/XLII/2022
  Data uchwalenia: 2022-06-29
 • Uchwała nr 281/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji GPZ Tomaszów Południe − GPZ Lubaczów
  Numer uchwały: 281/XXIX/2021
  Data uchwalenia: 2021-05-12
 • Uchwała nr 273/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁÓWCZA-KAMIENNA GÓRA"
  Numer uchwały: 273/XXVIII/2021
  Data uchwalenia: 2021-03-11
 • UCHWAŁA Nr 66/VIII/03 RADY MIEJSKIEJ W NAROLU z dnia 21 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "MAZIARNIA"
  Numer uchwały: 66/VIII/03
  Data uchwalenia: 2003-10-21
 • UCHWAŁA NR 224/XXIV/2001 RADY MIEJSKIEJ W NAROLU z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ruda Różaniecka 1"
  Numer uchwały: 224/XXIV/01
  Data uchwalenia: 2001-05-30
 • UCHWAŁA Nr 202/XXII/2001 RADY MIEJSKIEJ W NAROLU z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla jednorodzinnego "Słoneczne" w Narolu
  Numer uchwały: 202/XXII/01
  Data uchwalenia: 2001-02-22

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Susiec
Przejdź na nowy: Geoportal Narol

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: