Obszary chronione Niepołomice - Niepołomice

Ochrona przyrody w gminie Niepołomice

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Niepołomice? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Niepołomice, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Niepołomice

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Koło Grobli: 212.0 ha
  • Torfowisko Wielkie Błoto: 14.0 ha
rezerwat
  • Koło: 3.6 ha
  • Gibiel:
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • W widłach Wisły i Raby: 0.05 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Niepołomicka: 1307.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Kłaj, Ochrona przyrody Igołomia-Wawrzeńczyce, Ochrona przyrody Kraków
Przejdź na nowy: Geoportal Niepołomice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: