Geoportal Kraków - Obszary chronione Kraków

Obszary chronione Kraków

Ochrona przyrody w Krakowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Krakowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Krakowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Krakowa

park krajobrazowy
 • Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy: 4220.0 ha
 • Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy - otulina: 1969.0 ha
 • Tenczyński Park Krajobrazowy: 481.0 ha
 • Tenczyński Park Krajobrazowy - otulina: 387.0 ha
 • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie - otulina: 195.0 ha
 • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie: 58.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy: 283.0 ha
 • Łąki Nowohuckie: 60.0 ha
 • Skawiński obszar łąkowy: 42.0 ha
użytek ekologiczny
 • "Łąki Nowohuckie": 57.0 ha
 • "Las w Witkowicach": 15.0 ha
 • "Dolina Prądnika": 13.0 ha
 • "Uroczysko w Rząsce": 9.7 ha
 • "Rozlewisko Potoku Rzewnego ": 2.8 ha
 • "Staw Dąbski": 2.6 ha
 • "Uroczysko Kowadza": 1.8 ha
 • "Staw przy Cegielni": 0.88 ha
 • "Staw Królówka": 0.85 ha
 • "Staw przy Kaczeńcowej": 0.82 ha
 • "Rybitwy": 0.64 ha
 • "Staw w Rajsku": 0.39 ha
 • "Las Krzyszkowicki":
rezerwat
 • Skołczanka: 37.0 ha
 • Panieńskie Skały: 6.5 ha
 • Bonarka: 2.4 ha
 • Bielańskie Skałki: 1.7 ha
 • Skałki Przegorzalskie: 1.4 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Kraków

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: