Geoportal Nowogród - Nowogród - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nowogród - Nowogród

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nowogród - Nowogród

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Nowogród

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Nowogród i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Nowogród, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Nowogród

Sprawdź MPZP Nowogród dla dowolnej działki w gminie Nowogród. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XII/67/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 6 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego nad rzeką Narew w Nowogrodzie
  Numer uchwały: XII/67/12
  Data uchwalenia: 2012-03-06
 • Uchwała nr VIII/40/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 30 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowo-wschodniej części miasta Nowogród – rejon targowicy
  Numer uchwały: VIII/40/11
  Data uchwalenia: 2011-09-30
 • Uchwała nr VII/32/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowo-wschodniej części miasta Nowogród
  Numer uchwały: VII/32/11
  Data uchwalenia: 2011-06-28
 • UCHWAŁA Nr XXXII/145/06 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej we wsi Baliki - rozszerzenie istniejącego osiedla "Konik".
  Numer uchwały: XXXII/145/06
  Data uchwalenia: 2006-04-28
 • UCHWAŁA Nr XXVI/123/05 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru eksploatacji kruszywa na gruntach wsi Mątwica.
  Numer uchwały: XXVI/123/05
  Data uchwalenia: 2005-06-30
 • UCHWAŁA Nr XXIV/110/05 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nowogród dotyczącej terenów położonych w południowo - zachodniej części miasta w rejonie ulic: Miastkowska i Stacha Konwy
  Numer uchwały: XXIV/110/05
  Data uchwalenia: 2005-03-25

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Nowogród

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: