Obszary chronione Nowogród - Nowogród

Ochrona przyrody w gminie Nowogród

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Nowogród? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Nowogród, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Nowogród

obszar chronionego krajobrazu
 • Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi: 4243.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Narwiańska: 1632.0 ha
 • Dolina Pisy: 352.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 2.5 ha
 • : 2.2 ha
 • : 2.1 ha
 • : 0.42 ha
 • : 0.39 ha
 • : 0.29 ha
 • : 0.23 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Narwi: 2616.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Działki na sprzedaż Nowogród - Nowogród: 2 Budynki na sprzedaż Nowogród - Nowogród: 1 Nieruchomości Nowogród