Obszary chronione Ostrów Lubelski - Ostrów Lubelski

Ochrona przyrody w gminie Ostrów Lubelski

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Ostrów Lubelski? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Ostrów Lubelski, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Ostrów Lubelski

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie - otulina: 4566.0 ha
  • Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie: 670.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 321.0 ha
  • : 114.0 ha
  • : 43.0 ha
  • : 30.0 ha
  • :
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Parczewska: 46.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Tyśmienicy: 264.0 ha
  • Lasy Parczewskie: 36.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Ostrów Lubelski

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: