Obszary chronione uścimów

Ochrona przyrody w uścimowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w uścimowie? Sprawdź aktualne statystyki dla uścimowu, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie uścimowu

obszar chronionego krajobrazu
 • Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.13 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie: 6055.0 ha
 • Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie - otulina: 4616.0 ha
 • Poleski Park Krajobrazowy - otulina: 1.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 157.0 ha
 • : 139.0 ha
 • "Jezioro Gumienek.Czarne Uścimowskie i stawy": 122.0 ha
 • : 82.0 ha
 • "Staw Morawczyński": 75.0 ha
 • : 74.0 ha
 • : 3.5 ha
 • : 1.7 ha
 • : 0.25 ha
 • : 0.01 ha
 • : 0.01 ha
 • : 0.01 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Maśluchy: 91.0 ha
 • Ostoja Parczewska: 82.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Lasy Parczewskie: 2169.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Uścimów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: