Geoportal Prochowice - Prochowice - Obszary chronione Prochowice - Prochowice

Obszary chronione Prochowice - Prochowice

Ochrona przyrody w gminie Prochowice

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Prochowice? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Prochowice, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Prochowice

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Odry: 1262.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Łęgi Odrzańskie: 975.0 ha
  • Irysowy Zagon koło Gromadzynia: 38.0 ha
użytek ekologiczny
  • Korytarz Ekologiczny Mierzowice: 141.0 ha
  • Torfowisko Szczytniki: 6.9 ha
rezerwat
  • Łęg Korea: 13.0 ha
  • Brekinia: 2.3 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Łęgi Odrzańskie: 881.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Kunice, Ochrona przyrody Lubin
Przejdź na nowy: Geoportal Prochowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: