Geoportal Lubin - lubiński - Obszary chronione Lubin - lubiński

Obszary chronione Lubin - lubiński

Ochrona przyrody w gminie Lubin

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Lubin? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Lubin, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Lubin

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Czarnej Wody: 1217.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Źródliska koło Zimnej Wody: 156.0 ha
użytek ekologiczny
  • Korytarz Ekologiczny Mierzowice: 0.11 ha
  • Torfowisko Szczytniki: 0.01 ha
rezerwat
  • Zimna Woda: 61.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Lubin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: