Obszary chronione Przedbórz - Przedbórz

Ochrona przyrody w Przedborzu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Przedborzu? Sprawdź aktualne statystyki dla Przedborza, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Przedborza

obszar chronionego krajobrazu
 • Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu: 6782.0 ha
 • Przedborski (łódzkie): 3739.0 ha
park krajobrazowy
 • Przedborski Park Krajobrazowy: 7410.0 ha
 • Sulejowski Park Krajobrazowy - otulina: 544.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Przedborska: 3646.0 ha
 • Dolina Środkowej Pilicy: 1214.0 ha
 • Dolina Górnej Pilicy: 300.0 ha
użytek ekologiczny
 • Stara Wieś I: 15.0 ha
 • : 8.0 ha
 • : 7.5 ha
 • : 3.6 ha
 • Góry Mokre I: 3.0 ha
 • : 2.9 ha
 • : 2.6 ha
 • : 2.5 ha
 • : 2.4 ha
 • : 2.3 ha
 • : 1.7 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.3 ha
 • Taras II: 1.3 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.1 ha
 • : 0.9 ha
 • : 0.89 ha
 • : 0.85 ha
 • : 0.84 ha
 • : 0.77 ha
 • : 0.75 ha
 • : 0.75 ha
 • : 0.75 ha
 • : 0.74 ha
 • : 0.71 ha
 • : 0.7 ha
 • : 0.69 ha
 • : 0.69 ha
 • : 0.68 ha
 • : 0.66 ha
 • : 0.66 ha
 • Góry Mokre II: 0.62 ha
 • : 0.59 ha
 • : 0.59 ha
 • : 0.57 ha
 • : 0.54 ha
 • Taras I: 0.51 ha
 • : 0.5 ha
 • : 0.44 ha
 • : 0.43 ha
 • Józefów Stary I: 0.43 ha
 • : 0.43 ha
 • : 0.42 ha
 • : 0.41 ha
 • : 0.38 ha
 • Piskorzeniec I: 0.38 ha
 • : 0.37 ha
 • : 0.35 ha
 • : 0.35 ha
 • : 0.35 ha
 • Mojżeszów III: 0.33 ha
 • : 0.32 ha
 • : 0.32 ha
 • : 0.31 ha
 • Stara Wieś II: 0.28 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.27 ha
 • Mojżeszów IV: 0.27 ha
 • Taras III: 0.26 ha
 • : 0.23 ha
 • : 0.2 ha
 • Mojżeszów II: 0.17 ha
 • : 0.15 ha
 • : 0.14 ha
 • Mojżeszów I: 0.13 ha
 • : 0.11 ha
 • : 0.1 ha
 • : 0.08 ha
 • : 0.05 ha
 • : 0.04 ha
rezerwat
 • Piskorzeniec: 432.0 ha
 • Czarna Rózga: 186.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Majowa Góra: 3.9 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Wielgomłyny, Ochrona przyrody Masłowice
Przejdź na nowy: Geoportal Przedbórz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: