Obszary chronione Masłowice - radomszczański

Ochrona przyrody w Masłowicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Masłowicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Masłowic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Masłowic

obszar chronionego krajobrazu
  • Doliny Widawki: 4241.0 ha
  • Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu: 898.0 ha
  • Przedborski (łódzkie): 199.0 ha
park krajobrazowy
  • Sulejowski Park Krajobrazowy - otulina: 0.01 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Górnej Pilicy: 180.0 ha
  • Łąka w Bęczkowicach: 110.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 0.73 ha
  • : 0.39 ha
rezerwat
  • Góra Chełmo: 41.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: