Obszary chronione Wielgomłyny - radomszczański

Ochrona przyrody w Wielgomłynach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Wielgomłynach? Sprawdź aktualne statystyki dla Wielgomłynów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Wielgomłynów

obszar chronionego krajobrazu
  • Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu: 5573.0 ha
  • Przedborski (łódzkie): 1355.0 ha
  • Doliny Widawki: 909.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Górnej Pilicy: 658.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 1.7 ha
  • : 0.6 ha
  • : 0.58 ha
  • : 0.56 ha
  • : 0.35 ha
rezerwat
  • Góra Chełmo: 0.04 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: