Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Przemków - Przemków

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Przemków

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Przemków i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Przemków, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Przemków

Sprawdź MPZP Przemków dla dowolnej działki w gminie Przemków. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXVI/172/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego działek nr nr 1049, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043, 1042/1 i 1041/7 w Przemkowie przy ulicy Głogowskiej i Kaczanowskiej
  Numer uchwały: XXVI/172/08
  Data uchwalenia: 2008-11-19
 • UCHWAŁA Nr XXII/146/08 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Szprotawskiej w Przemkowie
  Numer uchwały: XXII/146/08
  Data uchwalenia: 2008-07-29
 • UCHWAŁA Nr XVII/120/08 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ul. Głogowską, Żymierskiego, linią kolejową i granicą administracyjną miasta
  Numer uchwały: XVII/120/08
  Data uchwalenia: 2008-02-26
 • UCHWAŁA Nr XVII/119/08 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 1049, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043, 1042/1 i 1041/7 w Przemkowie przy ul. Głogowskiej i Kaczanowskiej
  Numer uchwały: XVII/119/08
  Data uchwalenia: 2008-02-26
 • UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 24 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 138/1 w Wilkocinie, gm. Przemków
  Numer uchwały: XIV/74/03
  Data uchwalenia: 2003-10-24
 • UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, drobnych funkcji usługowo-produkcyjnych oraz zieleni niskiej i wysokiej w Przemkowie w obrębie ograniczonym ul. Fabryczną, ul. Strumykową a terenami ZPU "Multimet"
  Numer uchwały: XXXIX/275/02
  Data uchwalenia: 2002-07-12

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Gromadka
Przejdź na nowy: Geoportal Przemków

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: