Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Puszczykowo

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Puszczykowo

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w mieście Puszczykowo i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w mieście Puszczykowo, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Puszczykowo

Sprawdź MPZP Puszczykowo dla dowolnej działki w mieście Puszczykowo. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr 404/22/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 – część A.
  Numer uchwały: 404/22/VIII
  Data uchwalenia: 2022-07-04
 • Uchwała nr 361/22/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej oraz drodze dojazdowej prowadzącej do obiektu hali widowiskowo-sportowej – obejmującego działki nr: 570/2, 570/3, 570/4 oraz część działki nr 566/24, obręb Puszczykowo, arkusz 5.
  Numer uchwały: 361/22/VIII
  Data uchwalenia: 2022-03-29
 • Uchwała nr 243/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B.
  Numer uchwały: 243/21/VIII
  Data uchwalenia: 2021-03-30
 • Uchwała nr 206/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP II.
  Numer uchwały: 206/20/VIII
  Data uchwalenia: 2020-10-27
 • Uchwała nr 175/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 – w dwóch etapach A i B - ETAP A.
  Numer uchwały: 175/20/VIII
  Data uchwalenia: 2020-06-23
 • Uchwała nr 158/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta, pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką i Poznańską, obręb Puszczykowo, arkusze 1, 2, 3.
  Numer uchwały: 158/20/VIII
  Data uchwalenia: 2020-04-28

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Mosina, MPZP Poznań, MPZP Komorniki
Przejdź na nowy: Geoportal Puszczykowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: