Geoportal Puszczykowo - Obszary chronione Puszczykowo

Obszary chronione Puszczykowo

Ochrona przyrody w mieście Puszczykowo

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w mieście Puszczykowo? Sprawdź aktualne statystyki dla miasta Puszczykowo, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie miasta Puszczykowo

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Wielkopolska: 697.0 ha
  • Rogalińska Dolina Warty: 69.0 ha
park narodowy
  • Wielkopolski Park Narodowy - otulina: 905.0 ha
  • Wielkopolski Park Narodowy: 703.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Rogalińska: 509.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Mosina, Ochrona przyrody Poznań, Ochrona przyrody Komorniki
Przejdź na nowy: Geoportal Puszczykowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: