Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Radomsko

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Radomsko

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Radomsku i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Radomsku, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Radomsko

Sprawdź MPZP Radomsko dla dowolnej działki w Radomsku. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XLV/456/22 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II, Kościuszki, Metalurgii do terenów PKP – etap I
  Numer uchwały: XLV/456/22
  Data uchwalenia: 2022-03-25
 • Uchwała nr XXV/269/20 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Radomska położonej w rejonie ulicy Narutowicza, Księdza Popiełuszki, do granicy miasta
  Numer uchwały: XXV/269/20
  Data uchwalenia: 2020-12-18
 • Uchwała nr XIX/223/20 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie Nowego Cmentarza
  Numer uchwały: XIX/223/20
  Data uchwalenia: 2020-06-30
 • Uchwała nr XI/127/19 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie ul. Sucharskiego, do północno-zachodniej granicy miasta
  Numer uchwały: XI/127/19
  Data uchwalenia: 2019-10-29
 • Uchwała nr XI/128/19 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie Placu 3-go Maja, ul. Narutowicza, Joselewicza, Fabianiego, Brzeźnickiej i Reymonta
  Numer uchwały: XI/128/19
  Data uchwalenia: 2019-10-29
 • Uchwała nr LV/460/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ul. Reymonta i Kościuszki
  Numer uchwały: LV/460/18
  Data uchwalenia: 2018-09-06

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Radomsko

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: