Obszary chronione Skała - Skała

Ochrona przyrody w gminie Skała

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Skała? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Skała, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Skała

park krajobrazowy
  • Dłubniański Park Krajobrazowy - otulina: 2478.0 ha
  • Dłubniański Park Krajobrazowy: 2059.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Prądnika: 1209.0 ha
park narodowy
  • Ojcowski Park Narodowy - otulina: 1736.0 ha
  • Ojcowski Park Narodowy: 1207.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Skała

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: