Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Skała - Skała

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Skała

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Skała i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Skała, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Skała

Sprawdź MPZP Skała dla dowolnej działki w gminie Skała. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała Nr XLIV/509/22 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skała, sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Stoki, Szczodrkowice, Zamłynie przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Skale Nr XXXVIII/328/05 z dnia 19 grudnia 2005 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r., poz. 1762)
  Numer uchwały: XLIV/509/22
  Data uchwalenia: 2022-02-28
 • Uchwała Nr LIV/432/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach nr 3108, 3109, 3110, 3111, 3112,3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 2497/2, 2496/9, 2511/2 w Skale Gmina Skała
  Numer uchwały: LIV/432/18
  Data uchwalenia: 2018-10-16
 • Uchwała Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Stoki, Szczodrkowice, Zamłynie
  Numer uchwały: IV/21/07
  Data uchwalenia: 2007-01-24
Przejdź na nowy: Geoportal Skała

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: