Pozwolenia na budowę Skała - Skała

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Skała

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Skała. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Skała. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Skała

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Skała. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego z garażem jednostanowiskowym, wbudowanym w bryle budynku, z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., gaz, eNN, c.o., instalacją zalicznikową: gaz (wig), ENN (wlz), z instalacją kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego, z zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej z jednym zbiornikiem na wody opadowe oraz dojście i dojazd, na dz. nr 95/1 w miejsc. Niebyła – Świńczów, gmina Skała.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0593/W/2021/AB.III-W.6740.1.560.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym zlokalizowanym na dz. nr 1233/2 w miejsc. Skała, gmina Skała.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0571/W/2021/AB.III-W.6740.1.539.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku mieszkalnego na dz. nr 1802/1 w miejsc. Skała – miasto, gmina Skała.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0544/W/2021/AB.III-W.6741.31.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa zbiornika na wody opadowe z instalacją odprowadzającą deszczówki z rur spustowych, na dz. nr 433/3 w miejsc. Szczodrkowice, gmina Skała.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0514/W/2021/AB.III-W.6740.1.488.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczna, gazu oraz WLZ instalacji elektrycznej i gazowej, dojścia i dojazdu, na dz. nr 456/3 w miejsc. Cianowice, gmina Skała.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0515/W/2021/AB.III-W.6740.1.489.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek gospodarczy , tereny utwardzone: dojścia i dojazdy – w ramach zabudowy zagrodowej, na dz. nr 137 w miejsc. Cianowice, gmina Skała.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0513/W/2021/AB.III-W.6740.1.487.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym, na dz. nr 1906/1 w miejsc. Skała, gmina Skała.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0496/W/2021/AB.III-W.6740.1.471.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym na dz. nr 1639/4 w miejsc. Skała, gmina Skała.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0471/W/2021/AB.III-W.6740.1.448.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Garaż dwustanowiskowy z wewnętrzną instalacją elektryczną w budynku oraz wewnętrzną instalacją zasilającą energii elektrycznej, na dz. nr 2438/5 w miejsc. Skała, gmina Skała.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0458/W/2021/AB.III-W.6740.1.435.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku przychodni weterynaryjnej z instalacjami wewnętrzna wody, kanalizacji sanitarnej i opadowej, gazu, elektryczną centr. Ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz infrastrukturą drogową na dz. nr 3122, 3117, 3114 w m. Skała-Miasto, gm. Skała.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0456/W/2021/AB.III-W.6740.1.433.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
Przejdź na nowy: Geoportal Skała

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: