Geoportal Skała - Skała - Zanieczyszczenie powietrza Skała - Skała

Zanieczyszczenie powietrza Skała - Skała

Zanieczyszczenie powietrza Skała

Sprawdź średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Skała.

Zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 w gminie Skała.

Zanieczyszczenie pyłami średnimi PM10 dla gminy Skała

Według norm jakości powietrza określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE, średnioroczny poziom dopuszczalny dla stężenia pyłów PM 10 wynosi 40 µg/m3, a dla PM2,5 25 µg/m3 Dowiedz się więcej o zanieczyszczeniu powietrza w wybranym przez Ciebie miejscu w raportach o terenie

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 2.5 w gminie Skała

  • 20-25 μg/m³: 39.0 km²
  • 25-30 μg/m³: 32.0 km²
  • 30-35 μg/m³: 2.6 km²

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 10 dla gminy Skała

  • 30-35 μg/m³: 43.0 km²
  • 35-40 μg/m³: 29.0 km²
  • 40-45 μg/m³: 2.7 km²
Przejdź na nowy: Geoportal Skała

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: