Geoportal Skawina - Skawina - Obszary chronione Skawina - Skawina

Obszary chronione Skawina - Skawina

Ochrona przyrody w Skawinie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Skawinie? Sprawdź aktualne statystyki dla Skawiny, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Skawiny

park krajobrazowy
  • Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy - otulina: 2.3 ha
  • Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy: 0.28 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Cedron: 11.0 ha
  • Skawiński obszar łąkowy: 2.3 ha
rezerwat
  • Kozie Kąty: 25.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Mogilany, Ochrona przyrody Kraków, Ochrona przyrody Liszki
Przejdź na nowy: Geoportal Skawina

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: