Geoportal Skoczów - Skoczów - Obszary chronione Skoczów - Skoczów

Obszary chronione Skoczów - Skoczów

Ochrona przyrody w gminie Skoczów

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Skoczów? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Skoczów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Skoczów

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Pierściec: 974.0 ha
  • Cieszyńskie Źródła Tufowe: 28.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Kaplicówka: 36.0 ha
  • Góra Bucze: 0.02 ha
rezerwat
  • Skarpa Wiślicka: 29.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Górnej Wisły: 3989.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Skoczów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: